Disclaimer en Privacy statement


Disclaimer

Homeopathie-Info is de website van Piet Guijt. Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Homeopathie-Info op generlei wijze aansprakelijkheid voor de geboden informatie, inhoud van de links en aangeboden producten / diensten.

Homeopathie-Info is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Tenzij expliciet anders is aangegeven behoren alle rechten en informatie toe aan Homeopathie-Info, inclusief copyrights en intellectuele eigendomsrechten. Het is gebruikers toegestaan kopieƫn te maken voor hun eigen persoonlijk gebruik. Ander gebruik, bijvoorbeeld voor commerciƫle doeleinden, is verboden tenzij Homeopathie-Info daarin uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegestemd.

Privacy statement

Deze website kunt u anoniem raadplegen. Het verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site.


Terug