Thuja Occudentalis


Thuja is een plantenmiddel uit de Coniferenfamilie-coniferae. De persoon die Thuja nodig heeft voelt zich leeg en breekbaar en probeert dit te verbergen. Dit gebrek aan vitaliteit wordt gecompenseerd met ‘materiele structuren’, zoals regels, rollen en normen.

Thuja past goed bij mensen met een Cholerisch temperament, ESTP.
De Superieure functie is Extravert Gewaarworden.
Ondersteunend/secundair: Introvert Denken
Tertiair: Extravert Voelen
Inferieur: Introvert Intuïtie
Thuja behoort tot het Sycotische miasma, bij het actieve type zal zich dit vooral uiten als rigide en berekend gedrag, bij het passieve type als verborgen emotionele kwetsbaarheid en zelfverachting. Ze zijn gevoelig, goed gemanierd, beleefd, en correct in doen en laten, maar gesloten met een uitgesproken eigen agenda. De pathologie van Thuja reflecteert ‘fragiliteit‘, waarbij het lijkt alsof er geen plaats voor hem is en hij moet opgaan in de omgeving, omdat hij anders zou kunnen breken.

De polariteit van het middel laat symptomen zien van vitaliteit, maar ook van dood en verval. Op fysiek niveau laat dit zich zien in ongecontroleerde groei, zoals wratten, hevig zweten enerzijds en fixatie, zoals stijfheid van gewrichten en breekbare nagels anderzijds. Thuja heeft een hekel aangeraakt te worden. Fysiek reflecteert zich dit in de extreme gevoeligheid voor vaccinaties. Is in eerste stadium van de emotionele pathologie, is hij gehaast, ongeduldig, prikkelbaar en snel boos, maar deze innerlijke geneigdheid wordt naar buiten toe beheerst, mede als gevolg van schuldgevoelens. Er is een gespletenheid tussen het lagere en het hogere zelf, een verwarring tussen dierlijk instinct en normatieve beheersing. Hij heeft geen eigenwaarde, maar het gevoel waardeloos en onaantrekkelijk te zijn en trekt zich terug in zichzelf. Er is de geschiedenis van de patiënt vaak sprake van afwijzing en fysiek of emotioneel misbruik. Thuja is geïsoleerd, het leven komt onwerkelijk over, alsof hij het bekijkt vanuit een droom, hij is niet goed geaard in zijn lichaam.

Deze verlatenheid kan aanleiding geven tot agressief en buitensporig gedrag, zoals een vlucht in genotsmiddelen, drugs en seksuele excessen. Hoe ze overkomen is zeer belangrijk, dit kan leiden tot sluw, geheimzinnig of manipulerend gedrag, liegen en achterhouden van informatie. Als een kameleon heeft hij een masker op die per omgeving sterk verschillend kan zijn. Kan naar de naaste familie zeer prikkelbaar zijn. Door het perfecte beeld dat naar buiten gepresenteerd wordt kan er een verwarring over de eigen identiteit ontstaan. Er is sprake van wantrouwen en achterdocht en een hekel aan vreemden, omdat zij zijn zorgvuldig geïmiteerde imago zouden kunnen doorzien.

Op emotioneel niveau kan dit zich in een later stadium uiten in rigide expressie en gedrag. Hij kan hard en ongevoelig zijn jegens anderen, omdat de eigen emoties voortkomen uit een koele berekening, overheerst door het intellect, waarbij alles op zijn niet-flexibele manier gedaan moet worden. De Thuja patiënt is gewetensvol en betrouwbaar, nauwgezet, kunnen dogmatisch en moralistisch zijn. Dit kan uiteindelijk uitmonden in religieus fanatisme. Hij is mentaal verward en traag, want begrijpt de hogere zaken niet die buiten zijn rigide, analytische denkraam vallen. Geestelijk matheid; kan zich moeilijk concentreren en heeft een slecht geheugen voor concrete feiten. Hij heeft gefixeerde ideeën om orde en conformiteit te creëren, alles moet op zijn plaats vallen, hij heeft hierbij veel oog voor de details. Kan van streek zijn als hij iets vergeten is. Wanneer de mentale pathologie voortschrijdt kunnen er allerlei gefixeerde waanideeën ontstaan, zoals het idee dat er een dier in hun buik leeft.

Het zijn kouwelijke personen, koud vochtig weer verergert, verergering om 3. en 15. uur, na middernacht, door beweging, bedwarmte, fel zonlicht en door koffie of thee. Uien worden niet verdragen, of er is hier juist behoefte aan. Heeft meer symptomen aan de linkerkant van het lichaam Verbetering door rust, warmte, koele lucht en uitscheidingen. Transpireert gemakkelijk, deze heeft een zoete geur. De huid is vettig en glanzend, het haar is mat en groeit op ongebruikelijke plaatsen. Er is een sterke neiging tot allerlei vormen van catarre en pusvorming. De uitscheidingen zijn geel-groen of groen van kleur. Thuja heeft affiniteit met de linkerzijde van het lichaam.


Repertorium:

Mind:
Stupefaction, knows not where he is
Delusion, body, thin/ delicate, is
Delusion, existence; exist any longer, she cannot
Anger, violence, will, if things do go not after his
Contradiction, intolerant of; throw themselves on the floor and cannot get their breath when in the least opposed
Delusion, cut; two, in; could not tell of which part he had possession on waking.
Conscientious, occupied with trifles

Generalities:
Vaccination, after
Plug, sensation of, internally
Heaviness, externally
Motion, aversion to
Pain, small spots
Pain, pressing, within outward, from


Terug