Rhus Toxicondendron


Rhus-t is een plantenmiddel, welke behoort tot de Pruikenboomfamilie-Anacardiaceae. De Rhus-t patiënt heeft het gevoel ontoereikend te zijn ten opzichte van mogelijke uitdagingen vanuit de omgeving en is daardoor, gehaast, rusteloos en gespannen. Rhus-t voelt zich begrensd, heeft moeite met restricties, begrenzing of belasting, van welke aard dan ook en zal deze proberen te voorkomen, vermijden of te overwinnen. Zoals lucht in een afgesloten ruimte, is er een te beperkte bewegingsvrijheid,  Het gevolg dat is alle activiteit initieel veel energie vraagt, moeizaam verloopt en zeer vermoeiend is, waardoor er niet direct flexibel op de weerstand van de omgeving of lichaam gereageerd kan worden. De levenskracht komt moeilijk in contact met concrete, materiële zaken.

Rhus-t past goed bij mensen met een Melancholisch temperament, INTJ.
De Superieure functie is Introvert Intuïtie.
Ondersteunend/secundair: Extravert Denken
Tertiair: Introvert Voelen
Inferieure functie: Extravert Gewaarworden.

Rhus-t behoort tot het Subacute miasma, bij het actieve type zal zich dit vooral uiten in het streven naar effectiviteit en kracht, het passieve type zoekt emotionele veiligheid en steun. Verlegen persoon met veel intuïtie, plichtbesef en verantwoordelijkheidsgevoel en wil alle zaken op orde hebben. Dit beperkt zich niet tot zichzelf, maar dit betreft ook de mensen in de directe omgeving, zoals familie en vrienden. Iemand die Rhus-t nodig heeft raakt door zijn gevoeligheid gemakkelijk geïrriteerd, heeft een actieve geest en veel intuïtie, is opgewonden en spreekt snel, is altijd creatief in de zin van constructief en oplossend bezig. Hij is gedreven en zal ondanks zijn belemmerende conditie zijn werk afmaken. Probeert zijn taken zo te doen dat hier niets op aan te merken is, om comfortabele positie te creëren, maar ook om acceptatie te krijgen en vernedering te voorkomen. Neemt geen risico's en is bang voor tegenslagen en ongemakken en zal zijn bezigheden zo inrichten dat deze effectief en doelmatig uitgevoerd kunnen worden. Rhus-t probeert continu een positie te vinden, waarbij hij zich kan ontspannen. Voelt zich in eerste instantie onzeker, wanneer hij zich buiten de bestaande kaders of verwachtingspatronen begeeft, maar wanneer de drempel eenmaal genomen is groeit het zelfvertrouwen.

Is zelfbewust, de reactie van anderen op zijn gedrag is belangrijk, hij voelt zich bekeken en is op zijn hoede. Hij is erg gevoelig voor onrechtvaardigheid en kan ontmoedigd raken wanneer hij niet de ruimte krijgt en zich daardoor buitengesloten voelt. Waarschijnlijk is er sprake geweest van onderdrukking en vernedering door een dominante ouder en/of onvoorspelbare agressie thuis. Hij kan op allerlei vormen van ‘stagnatie’ met prikkelbaarheid, boosheid, woede en frustratie reageren, welke hij niet of maar moeilijk kan verbergen. De pathologie van Rhus-t reflecteert ‘stijfheid‘, waarbij het lijkt alsof het aangedane gebied of niveau door een te lage temperatuur vast zit. Lichamelijk kan dit allerlei lichaamsgebieden of functies betreffen, vooral de nek en de gewrichten, die ook kraken zijn kenmerkend.

Rhus-t heeft als tegengestelde polariteit juist het beeld waarbij een hoge mate van warmte en flexibiliteit te zien is. IIn het eerste stadium is hij beleefd, vriendelijk, levendig, vrolijk, grappig en scherpzinnig, maar bij relatief kleine tegenslag, ongeduldig met een lage tolerantiedrempel. Vervolgens is er prikkelbaarheid en snelle frustratie, later gevolgd door rusteloosheid. Naarmate de pathologie vordert wordt ook het emotionele niveau stijf, niet meer in staat tot spontane warmte. Rhust-t heeft veel affectie nodig, maar is bang gekwetst te worden en daardoor argwanend en niet gemakkelijk benaderbaar, maar wanneer de band eenmaal is gelegd is hij loyaal en betrouwbaar. Wanneer de pathologie zich verder verdiept, kan de stijfheid zich op mentaal niveau uiten als matheid van geest, waarbij doorgaande concentratie het mogelijk maakt om de zaken alsnog helder te krijgen. Dit kan later weer leiden tot ideeën zonder enige logische grond, bijgeloof en ritualistisch gedrag. Hij wordt depressief vanwege zijn toestand en voelt zich hierdoor gevangen en machteloos en compenseert dit door zichzelf gefocust te houden en lichamelijk zich te strekken en in beweging te blijven. Koude, water, vocht, damp, rust en initiële beweging, (waarbij het ijs als het ware gebroken wordt) verergert, maar doorgaande beweging of massage produceert warmte en dit zorgt voor tijdelijke verbetering op alle niveaus, totdat het punt van vermoeidheid wordt bereikt, waarna de cyclus weer opnieuw begint.

Algemene verbetering bij warm, droog weer. Wandelen in de open lucht kalmeert. Verergering bij weersveranderingen, voelt dan zich hulpeloos en verlaten. Verslechtering na een periode van rust, zoals in de nacht, in de vroege morgen of aan het begin van de werkweek. Kan allerlei huiduitslagen in het beeld tonen, zoals psoriasis, maar kenmerkend is de uitslag met blaasjes, brandend met enorme jeuk, beter door een heet bad, verslechtering door contact. Rhus-t heeft affiniteit met de linkerzijde van het lichaam. Calcium Carbonicum is het chronische middel van Rhust-t.


Repertorium:

Mind:
Delusion, dirty he is
Anxiety, house or room; in, aggravates
Fear, position, to lose his lucrative
Escape, attempts to
Air, mental symptoms, amel from, walking in open
Delusion, injured is being
Delusion, watched, that she is being
Delusion, criticized, that she is
Carried, desires to be, fast

Generalities:
Air; open, ameliorates
Motion, desires
Warmth, becoming warm
Constriction, externally
Lifting, straining of muscles and tendons, from
Weariness, aggravates
Weather, change of, aggravates
Position, change of, ameliorates


Terug