Calcium Carbonicum


Calcium Carbonicum is een mineraal afkomstig uit het dierenrijk, welke behoort tot de familie van de Mollusken. De Calcium patiënt heeft het gevoel onbeschermd en kwetsbaar te zijn voor invloeden van zowel binnen als buitenaf. Het centrale thema is een tweestrijd tussen de elementen van weekheid en soliditeit, angst en volharding, veiligheid en durf.

Calcium past goed bij mensen met een Flegmatisch temperament, ISFP
De Superieure functie is Introvert Voelen.
Ondersteunend/secundair: Extravert Gewaarworden
Tertiair: Introvert Intuïtie
Inferieur: Extravert Denken
Calcium behoort tot het Psora miasma. Bij het actieve type zal zich dit vooral uiten in het streven naar onafhankelijkheid, het passieve type zoekt krampachtig naar veiligheid in de geborgenheid van de vertrouwde omgeving. De Calciumverstoring tast de beweging van de vloeistofstromen in het lichaam aan en stagneert de warmteproductie in het lichaam.

Calcium is erg gevoelig voor de behoefte en wensen van andere mensen, welke productiviteit en gehoorzaamheid belangrijker vinden dan creativiteit en zelfexpressie. Ze hebben het gevoel in een leerproces geen fouten te mogen maken. Zoals de schelp van de oester bescherming biedt aan het zachte en relatief vormloze dier binnenin, zo heeft de Calcium persoon zijn passieve veiligheid en stabiliteit nodig om zich te af te schermen en zodoende te overleven. Het zijn te open personen, die met hun passieve stijl veel impressies, emoties, gedachten, gevoelen en angsten binnenlaten, zonder hier structuur aan te kunnen geven. Iemand die Calcium nodig heeft is fysiek en mentaal krachteloos, traag en apathisch, snel vermoeid en heeft gebrek aan doorzettingsvermogen. Ze kunnen niet focussen op een moeilijke uitdaging, maar geven er de voorkeur aan in hun toestand van inertie te blijven. De Calcium patiënt is zich bewust van zijn innerlijke zwakheid, er is angst voor het onbekende, de angst om in deze situaties de controle te verliezen en uitgelachen te worden. Ze zijn te open en kwetsbaar voor invloeden uit de omgeving en vertrouwen in hoge mate op hun verstand om deze moeilijkheden te overwinnen. Hij heeft last van vreemde neigingen zoals plotseling rennen, uit het raam springen, heel snel de trap op of af lopen. Ze zijn daarom bang gek te worden en hun mentale capaciteit te verliezen. Hij is bang voor de toekomst en dat maakt hem nogal angstig. Eenmaal 'geïntegreerde' vaardigheden worden opgenomen in hun opgebouwde buffer en deze vormen geen probleem meer. Er is een streven om kennis en vaardigheden op te doen, ook is er hierbij belangstelling voor metafysische zaken. De Calcium persoon heeft een duidelijke stimulerende structuur en stabiliteit nodig om tot ontplooiing te komen. Hij wil altijd een atmosfeer van geborgenheid hebben, zonder gebrek en ongemakken waarnaar hij altijd hoopvol blijf streven. De pathologie van Calcium reflecteert ‘Passiviteit' .

Calcium heeft als tegengestelde polariteit het beeld waarbij een hoge mate van activiteit en agitatie te zien is. Calcium voelt zich beoordeeld en emotioneel geaccepteerd op grond van zijn prestaties, de pathologie begint onder druk van deze spanningen en overbelasting. Lichamelijk kan dit allerlei lichaamsgebieden of functies betreffen, in het eerste stadium betreft de pathologie het spier en beenderstelsel. Reuma en artritis zijn hier de belangrijkste manifestaties. Ook is er lichamelijk sprake van een probleem met de immuniteit.

Naarmate de pathologie vordert naar het emotionele niveau is er sprake van prikkelbaarheid, klagen en ontevredenheid, welke wordt geadresseerd richting de vertrouwde familie. Wanneer de pathologie zich verder verdiept, wordt ook het mentale gebied aangedaan, waarbij men zich bezighoudt met onbenullige kleinigheden, onzeker, overgevoelig en angstig is. Kritiek raakt hen zeer diep, als compensatie kan er sprake zijn van afscherming in obstinaat gedrag. Tenslotte leidt dit tot een toestand waarbij het vermogen om te concentreren en begrip afneemt. Ze zijn bang dat anderen deze verwarring zullen opmerken.

Koude, water, vochtige lucht, slecht weer verergert. Verbetering bij warm droog weer en rust. Algemene verergering voor en tijdens de menstruatie, volle maan, in de morgen en avond, warmte, op hoogte, staan, inspanning en beweging, waarbij initiële beweging verergert, maar doorgaande beweging voor verbetering zorgt. Het zijn erg kouwelijke personen, koud, vochtig weer verergert. Melk wordt niet verdragen, of er is hier een afkeer voor. Sterke behoefte aan zoetigheid, zout en zachtgekookte eieren. Gemakkelijke transpiratie, deze heeft een zure geur, bij de minst geringste inspanning is er hevig zweten; nachtzweten en neusloop. Plaatselijk zweten op de rug, hoofd en nek. Het spijsverteringstelsel is zuur; zure smaak in de mond, boeren, misselijkheid en diarree. Calcium heeft affiniteit met de rechterzijde van het lichaam.


Repertorium:

Mind:
Delusion, wealth of
Light, desire for
Fear, suffering of
Fear, poverty of
Fear, Insanity of
Fear of her condition being observed
Slowness, calculating in

Generalities:
Motion, aversion to
Weakness, exertion, from slight
Wet, weather
Weakness, enervation
Cold in general agg.
Heat, vital, lack of


Terug