Bryonia Alba


Bryonia Alba is een plantenmiddel, welke behoort tot de Komkommerfamilie (Cucurbitaceae). De Bryonia-patiënt heeft een aversie tegen verstoringen van welke aard dan ook, omdat deze veranderingen uitlopen op een verslechtering die hij niet kan verdragen. Het centrale thema is de blokkade van de vrije stroom van circulatie en expressie, waardoor de materie de boventoon voert.

Bryonia past goed bij mensen met een Cholerisch temperament, ESTJ:
De Superieure functie is Extravert Denken.
Ondersteunend/secundair: Introvert Gewaarworden
Tertiair: Extravert Intuïtie
Inferieure functie: Introvert Voelen

Bryonia behoort tot het Subacute miasma. Bij het actieve type zal zich dit vooral uiten in het rusteloos zoeken naar existentiële zekerheid, het passieve type zoekt rust en vermijdt contact met anderen. Iemand die Bryonia nodig heeft moet zich absoluut stil houden, want zelfs de geringste beweging resulteert er in dat de persoon zich slechter voelt. Fysiek blijft hij het liefst bewegingloos. Emotioneel wil hij met rust gelaten worden en streeft naar een veilige positie en stabiliteit. Mentaal is er sufheid van geest die tevens geen bewegingsruimte biedt om na te denken of zelfs te converseren. De Bryonia patiënt heeft een hekel aan werken, want elke beweging verslechtert, desondanks kiest hij ervoor om hard te werken, omdat de gedachte aan gebrek nog ondragelijker voor hem is. Hij gebruikt zijn wilskracht en neemt hierbij risico met betrekking tot het obstakel van zijn fysieke conditie. Innerlijk voelt hij zich hierbij heel ongelukkig en wanhopig. Deze gesteldheid bevat een element van ergernis en frustratie over de fysieke zwakheid. Hij weet zelf niet wat hij wil, is mentaal onzeker en probeert te onsnappen aan deze toestand van onvermogen, waarbij er een discrepantie bestaat tussen wat hij wenst te bereiken en wat in realiteit nodig of mogelijk is. Dit komt tot uitdrukking in de onrustige wens om in beweging te blijven, ondanks de verergering door beweging en verbetering door rust.

Hij is vol van verlangen dingen te bereiken, waarbij hij door zijn volharding om te slagen er voor kiest tegen zijn wil de fysieke ziekte te verdragen. Het zijn verantwoordelijke, onafhankelijke mensen, die voor de mensen in hun omgeving zorgen. De Bryonia persoon is zakelijk, werkt hard en heeft een no-nonsense instelling, laat zich niet snel wat wijs maken, heeft oog voor details en alleen interesse in wat tastbaar is. Ze hebben een hekel aan eenzaamheid en hebben gezelschap nodig. Paradoxaal zijn ze op zichzelf en hebben doelbewust niet veel vrienden of sociale contacten. Ze voelen zich snel tegengewerkt en vernederd door andere mensen, met name door vreemden. Ze raken geïrriteerd en verontwaardigd bij elke bemoeienis en lossen hun problemen liever zelf op. Agressie kan ingehouden worden, omdat het zich voluit laten gaan, een te zware wissel op hen trekt. Bryonia wil niet gedwongen worden om te spreken of zelfs te denken. Hij is ongeduldig en prikkelbaar en duldt geen tegenspraak, want wil elke verstoring zo snel mogelijk achter zich laten. Hij verkiest rust en voelt zich thuis comfortabel, waar hij zich veilig voelt voor alle spanningen. Als hij praat is het op eigen initiatief, over de aardse zaken die voor hem van vitaal belang zijn. Ze vermijden elke vorm van competitie en houden zich aan de regels van de maatschappij om hun sociale positie veilig te stellen. Ze komen over als een sterke persoonlijkheid, maar zijn innerlijk onzeker en kwetsbaar. Hun grootse angst is hun inferioriteit om perfectie in hun leven te bereiken. Bryonia is diep gegrond in materiele zaken, waardoor een gevoel van eenzaamheid en onzekerheid bestaat. Zonder de bescherming van stabiliteit en zekerheid is er de angst diep gekwetst te worden. Bryonia is een middel dat zich qua pathologie langzaam ontwikkelt, het is traag in werking wanneer het eenmaal gegeven is.

In het verloop van de ziekte voelt de patiënt zich s’morgens het slechts, maar naarmate de ziekte vordert, verergeren de symptomen geleidelijk, totdat laat in de avond de piek bereikt wordt. De Bryonia klachten veranderen nooit snel en ontwikkelen zich weliswaar langzaam, maar zijn heftig en diepgaand. Er is een verergering in de morgen, omdat men dan begint te bewegen. Eten verslechtert of veroorzaakt misselijkheid, want ook de spijsvertering betekent beweging en toenemende droogte. Warmte verergert ook, omdat deze gepaard gaat met meer activiteit en een uitdrogend effect heeft. De pathologie van Bryonia reflecteert ‘droogte of gebrek aan vocht’, een karakteristiek die men bij veel symptomen van dit middel terug kan zien. Lichamelijk kan dit allerlei lichaamsgebieden of functies betreffen, zoals grote droogte van de slijmvliezen. Dit kan zijn in de neus, mond etc., ook de vliezen rondom de gewrichten en rondom organen kunnen klachten veroorzaken in de zin dat ze droog, geïrriteerd en ontstoken zijn, waardoor beweging pijnlijk is. De klachten verbeteren door sterkte druk, zoals door op de pijnlijke zijde te gaan liggen of het pijnlijke gedeelte vast te houden. Een patiënt zal bijvoorbeeld tijdens het hoesten zijn borstkas vasthouden om te proberen zijn pijn te beperken. Circulatiestoornissen met congestie, oedematieuze zwellingen die gedurende de dag erger worden en s’nachts verdwijnen. Linkszijdige hoofdpijn, welke zelfs kan verergeren door beweging van de ogen. Er is constipatie met volumineuze, harde en droge ontlasting waarbij geen aandrang tot ontlasten gevoeld wordt en welke klachten als aambeien kan veroorzaken. Karakteristiek zijn de scherpe stekende pijnen, maar ook barstende, zware pijnen. Neusbloeden (3 -4 uur s’nachts) als de menstruatie zou moeten komen.

De gewrichtsklachten verergeren door de geringste beweging, de gewrichten zijn zeer stijf, kunnen niet tegen kou, terwijl warmte de klachten verbetert. De emotionele pathologie laat prikkelbaarheid, ontevredenheid, ongeduld, rusteloosheid, onbuigzaamheid, angst voor de toekomst en materialisme zien. Mentaal is er sprake van vermoeidheid, dufheid en traagheid en verergering door denken, maar bij de wilskrachtige Bryonia patiënt blijven de mentale functies zelf veelal in tact. Bryonia heeft als tegengestelde polariteit juist het beeld waarbij een hoge mate van bewegelijkheid te zien is. Algemene verergering bij beweging, s’morgens na het opstaan, warmte, in de zomer, bij weersverandering van warm naar koud, om 21.00 uur, onderdrukking van huiduitslag en uitscheidingen, tijdens een onweerstorm en door eten. Verbetering door kou, koude lucht, koude drank, bewolkt vochtig weer, zweten, rust en wrijven of druk op de aangedane plaats. Bryonia heeft affiniteit voor de rechterzijde van het lichaam. Gebrek aan eetlust en grote dorst met grote niet regelmatige hoeveelheden koud water, maar er kan ook sprake van droogte zijn zonder drinken.


Repertorium:

Mind:
Fear, of suffering
Disturbed, aversion to being
Fear of poverty
Business, talks of
Escape, desire to
Delusion, poor he is
Delusion, injured is being
Delusion, work; accomplish the, he cannot.
Delusion, strange land as in a
Rest desire for
Quiet, wants to be.

Generalities:
Motion aggravates
Motion, aversion to
Heated, becoming
Eating, after (agg.)
Pain, pressing, load, as from
Pain, stitching, internally/ externally,
Rising agg.
Perspiration, amel.
Weakness, exertion, from slight


Terug