Herhalingsregels

In het algemeen gelden voor herhaling bij acute en chronische ziekte dezelfde regels. Dit geldt ook voor de diverse potentiesoorten. Het middel moet perfect homeopathisch zijn, in de kleinst mogelijke dosis gegeven worden, op een geschikt interval herhaald worden en niet herhaald worden zolang de verbetering aanhoudt.

Lees meer

Genezingscrisis

Een échte acute ziekte is het resultaat van een reinigende en helende werking van het lichaam. Als dit door onderdrukkende maatregelen wordt tegengegaan, is een chronische ziekte het resultaat. Deze chronische ziekte wordt genezen als het wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke acute ziekte. De genezingscrisis bestaat uit het terugkeren van de acute ziekte en de daarmee gepaard gaande eliminatie van toxinen.

Lees meer

Genezingsreactie

Verergering van bestaande symptomen, verschijnen van (oude) symptomen volgens de Regels van Hering, of uitscheidingsreacties t.g.v. het genezingsproces of evt. genezingscrisis, kunnen optreden, zelfs na vele maanden. Dit type verergering heeft in principe betrekking op de perifere en niet op de centrale verstoring. Deze reacties vallen in principe niet onder het begrip 'homeopathische verergering'. Een verergering werkt niet bevorderlijk voor de genezing of gaat hier ten koste van. Soms zijn verergeringen echter nodig, om door hele moeilijke barrières heen te breken.

Lees meer

Genezingsrichting

Als de mens gezond is heerst de spirituele levenskracht (autocratie), die als Dynamis het stoffelijke lichaam (het organisme) leven doet, onbeperkt. Ze houdt al zijn delen in een bewonderenswaardige harmonische, levende werking, die zich uit in voelen en handelen, zó, dat de met verstand toegeruste psyche zich vrij van dit levende, gezonde instrument kan bedienen voor de hogere bedoelingen van ons bestaan.

Lees meer

Homeopatische verergering

Onder homeopathische verergering wordt strikt genomen verstaan: de verergering of intensivering van bestaande symptomen. Het gaat hier dus om gelijkende verergering van de symptomen, zoals die bij eerste voorschrift gevonden zijn, dus eczeem in geval van eczeem, astma bij een astma patiënt, een patiënt met koorts, de koorts enz.

Lees meer