C en LM-potentie

De potentiekeuze kan van belang zijn, bijvoorbeeld in het geval een lage potentie nodig is, dus bij niet intensieve Centrale Verstoring. Hier zijn LM-potenties meestal heel geschikt, maar in sommige gevallen kan het feit dat de LM's zeer hoog gedynamiseerd zijn ook een nadeel betekenen. In dit bepaalde soort gevallen kan het zelfs het gebruik van de laagste LM-potentie tot verergeringen leiden. Deze potenties werken namelijk door hun eigenschappen, naast een meer oppervlakkig, perifeer dynamisch niveau van de levenskracht ook direct op een diep centraler niveau in.

Lees meer

Middelen in vloeistof

Eén korreltje moet opgelost worden in een flesje van 100 tot 150 cc. Dit flesje wordt vervolgens tot ¾ met gedestilleerd water gevuld. Het flesje moet niet helemaal vol zijn om ruimte over te laten voor het schudden. Hieraan wordt wat (15 –20 druppels) alcohol 96% aan toegevoegd, om de vloeistof gedurende lange tijd te kunnen bewaren.Het flesje moet voor elke inname geschud worden, hetgeen een groot effect heeft op de werking van het middel op de levenskracht.

Lees meer

Tweede voorschrift

Nadat een middel is gegeven en er een bepaalde reactie geweest is, maar het ziektegeval niet meer verder komt en het middel dus volledig is benut, wordt het tijd na wat natuurlijke rust om het symptomenbeeld opnieuw te bekijken (follow-up) en weer een voorschrift te maken; dit is dan het Tweede voorschrift. Als het genezingsproces dus tot stilstand komt of neiging tot achteruitgang heeft, of het eerste voorschrift heeft veranderingen in de symptomatologie gebracht die blijvend zijn, wordt het tijd een tweede voorschrift te overwegen.

Lees meer

Geneesmiddelwerking

De toediening van de eerste dosis is een testdosis. Na het geven van de eerste dosis moet de homeopaat een geschikte tijd wachten om de werking van het middel te beoordelen. Deze periode van tijd hangt af van de aard van de ziekte, acuut of chronisch en kan variëren van enkele minuten tot dagen of weken.

Lees meer

Herhaling

Meestal wordt een enkele dosis gebruikt, maar in hardnekkige chronische gevallen zijn herhaalde doses van dezelfde of oplopende potentie nodig totdat het punt van reactie bereikt is. Homeopathie werkt met de kleinst mogelijke dosis die voor herstel nodig is, men kan soms beter zeggen dat de dosis niet zo groot moet zijn, dat het herstel hindert, of de patiënt enig nadeel oplevert. De minimale dosis kan ook direct de maximale dosis blijken te zijn.

Lees meer