C4-potentie


Naast de door Hahnemann ontwikkelde D, C en LM- potenties, is er recentelijk een nieuwe potentiesoort ontwikkeld door de geneesmiddelproducent Witold Ehrler. Het gaat hierbij om de zogenaamde C4-potentie, die wordt verkregen door een intensief verwrijvingsproces in vier stappen of meer. Deze potentiesoort kenmerkt zich door een diepe werking op de spirituele aspecten van de mens.

Withold Ehrler gaat uit van een model waar de relatie met C4 of T4 als centraal niveau als brug tussen de lichamelijke en niet-lichamelijke niveaus.
De lagere niveaus zijn verbonden aan de fysieke wereld, de bovenste niveaus aan de individualiteit, collectieve archetypen, cultuur, de wereld buiten het individu.
Het passende homeopathische middel kan naast dosis en potentie ook afgestemd qua bereidingsniveau ook worden afgestemd op het niveau waar de patiënt zich in zijn ziekte bevindt.
De C4 trituratie is geïndiceerd en effectief bij de patiënt om omstandigheden te accepteren en inzicht in hun situatie te verkrijgen. Deze middelen zijn hiermee minder vaak geïndiceerd bij kinderen en dieren
Ziekte is op dit niveau een mogelijkheid tot transformatie en bestaat in zekere zin niet als pathologie. Pathologie als begrip ontstaat in de wereld van polariteit, waarbij het als iets slecht beschouwd wordt, dat gezondheid in de weg staat.C0: Dit niveau vertegenwoordigt de ruwe materie, de substantie van de fysieke wereld.
C1: Het biologische, fysiologische en fysieke niveau, de instinctieve levenskracht, energie.
C2: Fysiek niveau van de gevoelens, gewaarwordingen, emoties verbonden aan ervaringen van de omgeving en het lichaam.
C3: Het mentale niveau, ego, persoonlijkheid, verbonden aan gedachten, overtuigingen, structuren, concepten, mythisch, illusies en waanbeelden, angsten, contrast goed en kwaad.
C4: Het centrale niveau, de kern van zijn, hart of essentie, spiritueel, acceptatie, genade, synchroniciteit, ervaring van inspiratie, keuzevrijheid, zonder oordeel, het pad naar de levensbestemming opent zich hier.
C5: Het niveau van het individuele onbewuste, archetypen, dromen, schaduw.
C6: Het niveau van het collectieve onbewuste, collectieve archetypen, verbonden aan het geheel.
C7: Het mondiale archetypische gebied, ontwikkeling van werelden, culturen, voorbij het individuele bevattingsvermogen.
C8: Transformatie van tegengestelden, Alles/Niets, de schepping van Eenheid, voorbij het individuele bevattingsvermogen.

De verwrijvingsstappen laten het zwaartepunt van hun werking als volgt karakteriseren:

C1 op het Fysieke lichaam;
C2 op het Psychisch/ emotionele aspecten;
C3 op de Geestelijk/mentale aspecten;
C4 op de Spirituele aspecten van een mens.
C5 op het Kosmische bewustzijn van de mensheid.

Door de intensieve verwrijving en grotere oppervlak ten opzichte van bereiding via vloeistof, vindt een snelle ontplooiing van het wezen, de dynamische eigenschappen van de substantie plaats. Een LM potentie is vervaardigd vanuit een C3-verwrijving, zodat hiermee duidelijk is dat deze primair op de geestelijk/mentale aspecten van de persoon inwerkt, waardoor directe lichamelijke verergeringen in principe uitblijven. Met dit inzicht wordt duidelijk dat de C-potenties op basis van C4-verwrijvingen een complementaire toevoeging is op de al bestaande potentiesoorten.

De potentiehoogte correspondeert vervolgens ook weer met deze lagen van bewustzijn:

C10 (61 + 4): met het Fysieke niveau;
C40 (62 + 4): met Psychisch/ emotionele niveau;
C220 (63 + 4): met het Geestelijk/mentale niveau;
C1300 (64 + 4): met de Essentie van de mens/ individuele niveau;
C7780 (65 + 4): met de Universele essentie/ collectieve niveau.

Net zo min als bij de reeks van de traditionele C(3)-potenties, zoals C6, 12, 30, 200, 1M, 10M, 50M, etc. het geval is geeft dit ook hier geen absolute relatie met deze niveaus van de levenskracht weer. De berekening met getal 6 is gebaseerd op het theoretische feit dat deze laag het archetype van het middel vertegenwoordigt, welke uitgedrukt wordt in de vierde laag. Dit biedt vooral een richtlijn en een vloeiend oplopende potentieschaal, die op dezelfde wijze als de bestaande schalen gebruikt kan worden.

Rond de C4-potenties is een heel eigen systeem van benadering en filosofie; de C4-homeopathie ontwikkeld, maar de meerwaarde van deze methode is vooral de beschikbaarheid van deze bijzondere homeopathische middelen met een directe en zeer diepgenezende werking op de levenskracht. De bestaande Materia medica wordt hiermee uitgebreid en naast de al bestaande lichamelijke, emotionele en geestelijke/ mentale symptomen en karakteristieken, verrijkt met informatie over de spirituele aspecten van al bekende middelen.Terug