ø Homeopathie Info

Artikelen Constitutie en miasma

Lagen

Een sterke belasting kan er soms de oorzaak van zijn dat de normale constitutionele gesteldheid volledig onderdrukt wordt. Is dit het geval dan is er sprake is van een blokkade voor het constitutiemiddel. Hier moet dan i.p.v. het constitutiemiddel (constitutioneel specificum) eerst een acuut, miasmatisch of pathologisch, ander hier nu passend specifiek homeopathisch tussenmiddel (intercurrent) gegeven worden.

Lees meer

Lagenmodel

Hier volgt het lagenmodel dat in navolging van F. Eizayaga is gerangschikt volgens de constitutionele diepteniveaus, waarbij de disharmonie van de patiënt als een serie van concentrische lagen vanaf het oppervlak naar binnen verlopen. Het uitgangspunt hierbij is dat er patiënten zijn die diverse niveaus van ziekte hebben, waarvoor verschillende en gescheiden voorschriften in een welbepaalde sequentie nodig zijn om tot een complete en blijvende genezing te komen.

Lees meer

Lagen en Complexe Ziekte

Het is bij het gebruik van een lagenmodel niet de intentie dat de lagen als gedeelte behandeld worden in plaats van de totaliteit. Het geeft vooral inzicht in de ontwikkeling en stadia van ziekte, die van buiten naar binnen en van nu naar vroeger behandeld moet worden met eventuele opeenvolgende of elkaar afwisselende complementaire voorschriften. Deze tijdlijn verloopt volgen de Regels van Hering. Het is van belang in het kader van het behandelingsplan om het type casus te differentiëren.

Lees meer

Miasma's

De miasmatheorie is ontstaan doordat Hahnemann bij het behandelen van chronische ziekten vaak geconfronteerd werd met een terugval van genezing met een schijnbaar duidelijk geïndiceerd middel. Hij ontdekte dat dit veroorzaakt moest worden door de vroegere onderdrukking van ongenezen ziekten, die de fundamentele oorzaak vormden voor het feit dat echte genezing verhinderd werd.

Lees meer

Micro-organismen

Miasma’s hebben een onmiskenbare relatie met infectieziekten. De gezondheid van de mens wordt bedreigd door infecties die worden veroorzaakt door tal van (micro)organismen, zoals virussen, bacteriën, schimmels, gisten en parasieten. Acute miasma’s zijn zelfbegrenzend, maar de chronische miasma zijn levenslange ziekteverwekkers welke niet de neiging te hebben af te nemen.

Lees meer