Evolutionair Ontwikkelingsmodel


Het universum heeft een zevenvoudige aard, het is opgebouwd uit energieën die resoneren met zeven stralen of kwaliteiten.
Het niveau van de zeven stralen komt overeen met die van de Klassieke elementen.
Alles in de schepping is ontstaan en evolueert onder de wetmatigheid van die zeven principes, welke het Universum belevendigen en doordringen met energie en bewustzijn.
Er is niets in het universum, onafhankelijk van het stadium van evolutionaire ontwikkeling waar het zich ook bevindt, dat niet onderworpen is of toebehoort aan deze zeven essenties.
Deze grondhoedanigheden van het Ene leven doordringen als een regenboog het hele universum, maar blijven toch onderscheiden en onverminderd van kracht.
De zeven stralende hoedanigheden zijn de zeven levens die Hun leven aan de vormen geven en aan de vormwereld haar bedoeling, haar wetten en haar drang naar evolutie.
De zeven kwaliteiten zijn de belichaming van zeven goddelijke krachten, ongeacht of deze nu in de vorm zijn van geluid, kleur, vorm, persoonlijkheid of als facetten van de menselijke ziel.
Deze essentiële kwaliteiten zijn de bouwers van de mens en zijn subtiele lichamen.
Alle zielen zijn hetzelfde, omdat ze allemaal vanuit dezelfde ene bron voortkomen, toch zijn deze niet identiek en zijn er zeven zielstypen te onderscheiden, elk met hun eigen unieke kwaliteit en intentie, waarbij één kwaliteit overheerst.
De zeven essenties corresponderen primair met de ziel, maar ook op andere niveaus zijn deze patronen te onderscheiden. In het tastbare deel van het leven zijn er een aantal illustraties hiervan: 7 muziektonen, 7 dagen in een week, het kleurenspectrum bestaat uit 7 kleuren, de 7 stralen staan ook in relatie met de 7 chakra's.
Iedere straal heeft zijn eigen betekenis en is verbonden met een van de zeven chakra’s.
De vibraties van de 7 stralen komen het menselijk aura via de 7 chakra's binnen.
Alle 7 chakra's zijn afgestemd op de frequenties van de 7 stralen.
De zeven stralen worden in eerste instantie onderverdeeld overeenkomstig de even en oneven getallen. De oneven stralen (1,3, 5, 7) zijn actief en gericht op de vorm, de energie van de even stralen (2,4, 6) is gericht op het innerlijke leven.
De chakra's zijn de poorten van de ziel naar deze 7 spirituele dimensies, trillingen, niveaus of hemelen. Inzicht in de zeven kwaliteiten vormt de sleutel tot de ware aard van de mens en biedt een kader voor het begrip van Gods plan met atoom, mineraal, universum, cel, plant, dier en de mens zelf.
De zeven kwaliteiten/niveaus zijn:

1.    Wil of macht, Mineraal, Keelchakra, (creëert kracht, moed, macht, onafhankelijkheid en handelen),
2.    Liefde en wijsheid, Plant, Kruinchakra, (gericht op het leggen van verbanden en samenhang),
3.    Actieve intelligentie, Dier, Hartchakra, (impuls tot activiteit van mentale en/of fysieke aard),
4.    Harmonie in dualiteit, Mens, Basischakra, (creëren van schoonheid en harmonie door confrontaties),
5.    Concrete kennis en wetenschap, Engel, Derdeoogchakra, (ideeën die tot verlichting en inzicht leiden),
6.    Toewijding en idealisme, Serafijn, Zonnevlecht, (naar het hogere richten en overgave aan het Goddelijke),
7.    Ceremoniële magie, ritueel, ritme en orde, Goddelijk mysterie, Sacraalchakra, (geordende relatie tussen geest en materie).

De opbouw van deze indeling komt terug in het evolutionaire ontwikkelingsmodel van F. Maan.
Het model is bedoeld als hulpmiddel om inzicht te geven in het niveau van de homeopathische behandeling en de hierbij behorende aspecten.
De correspondeerde hoofdmiasma’s zijn ook in het model opgenomen (het Acute en Subacute miasma van R. Sankaran en het Aids miasma van M. Norland).
Hiermee is de hiërarchische ontwikkeling door de lagen van individuele en collectieve ziekte gedefinieerd in een uniek model dat gebaseerd is op de zeven vaste ontwikkelingspatronen van de schepping.
Het model geeft duidelijk inzicht in de spiegeling en overeenkomsten van de tegenoverliggende materiele en spirituele lagen.
Het model van Withold Ehrler komt hier vrijwel mee overeen, alleen is de splitsing van het collectieve onbewuste in het onderbewuste en bovenbewuste als wijziging aangebracht.
Het Universele Rijk van P.Robbins, de weefsellagen van P. Vijayakar, de series van J. Scholten, de bewustzijnsniveaus, chakra’s, auralagen, temperamenten en kleuren passen in dit model.
Ook de Psychologische stadia en niveaus, Sociale en Spirituele Archetypen en de Ayurveda dosha’s zijn hierin weergegeven.
De diverse homeopathische middel potenties, de ‘Series in Degrees’ van Kent en een indeling van de LM-Potenties, welke hoofdzakelijk passen bij een specifieke laag, zijn hier weergegeven.

           Evolutionair Ontwikkelingsmodel


Terug