Evolutionaire Ontwikkeling

Dit evolutionaire ontwikkelingssysteem gerelateerd aan de natuurrijken is een blauwdruk van de natuur en de wereld om ons heen. Een dergelijk model is gerangschikt volgens complexiteit, het stijgen van specialisatie, aantal levels, adaptie en demping van variaties, maar niet noodzakelijk volgens een daadwerkelijk historisch evolutionaire ontwikkeling.

Lees meer

Evolutionair Ontwikkelingsmodel

Het universum heeft een zevenvoudige aard, het is opgebouwd uit energieën die resoneren met zeven stralen of kwaliteiten. Het niveau van de zeven stralen komt overeen met die van de Klassieke elementen. Alles in de schepping is ontstaan en evolueert onder de wetmatigheid van die zeven principes, welke het Universum belevendigen en doordringen met energie en bewustzijn..

Lees meer

Klassieke elementen

De Elementenleer vormt de sleutel tot de kern en de essentie van de traditionele geneeswijzen. De Klassieke elementen zijn Ether, Lucht, Vuur, Water en Aarde. Zij corresponderen met de vijf zintuigen, respectievelijk; gehoor, tastzin, gezicht, smaak en reuk.

Lees meer

Model Reckeweg

Dr.H.Reckeweg heeft een gedegen wetenschappelijk model van ziektegenese opgezet ter ondersteuning van de Klassieke Homeopathie. Homotoxicologie komt voort uit het fundamentele feit dat alle vitale processen betrokken zijn bij de omvorming van chemisch werkzame stoffen.

Lees meer